Wyjazd na Turniej Sportów Barowych

WYJAZD NA TURNIEJ SPORTÓW BAROWYCH

28 listopada 2012r.

W dniu tym odbył się Małopolski Turniej Sportów Barowych w Krakowie na ul. Kluzeka, w którym braliśmy udział. Impreza miała charakter Gothem City. W skład sportów wchodziły gry: kości, rzutki i piłkarzyki. Nasi mieszkańcy zmierzyli swoje siły wraz z mieszkańcami wielu małopolskich placówek. Bawili się świetnie. Za udział w grach zostaliśmy nagrodzeni dyplomami.

Jubileusz 40 lecia Domu

7 listopada 2012 r.

Ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce był jubileusz 40-lecia istnienia DPS. Obchodzono go w obecności mieszkańców, pracowników oraz władz samorządowych. Podczas Mszy św., którą odprawił ks. prałat Krzysztof Nowak, ten sam, który uczestniczył w uroczystościach inauguracyjnych, uczczono pamięć zmarłego dyrektora Andrzeja Wojasa minutą ciszy.

          Za oprawę muzyczno-wokalną Mszy św. odpowiadały uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Wspólny poczęstunek, rozmowy podczas kawy zintegrował uczestników imprezy. Wydarzenie to było niezwykle ważnym przeżyciem placówki.

Remonty w Domu

Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu dla osób przewlekle i somatycznie chorych zyskał na wyglądzie wizualnym dzięki remontom, jakie miały miejsce w 2012 roku.

Pierwsze prace ruszyły w IV kwartale. Wtedy to odbyło się malowanie kuchni, później nastąpiły prace przy modernizacji drogi dojazdowej tj. położenie kostki wraz z wydzieleniem chodnika.

Kolejnym etapem prac było malowanie pokoi wraz z wymianą drzwi, malowanie łazienek, korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.

Wzbogaciliśmy się także o nowe lampy oświetleniowe wzdłuż drogi oraz przed budynkiem.

Przedsięwzięcie to sponsorowane było przez Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe , bez tej pomocy remont nie byłby możliwy.

Na chwilę obecną teren wokół domu jest racjonalnie zagospodarowywany poprzez sadzenie nowych krzewów, kwiatów, skalniaków.

Wszystkie prace kosztowały wiele wysiłku, lecz sprawiły, że dom stał się o wiele piękniejszy.

Wyjazd na Turniej Szachowy

24 październik 2012 r.

 Mieszkańcy naszego domu zostali zaproszeni do udziału w Turnieju Szachowym, który odbył sie w Domu Pomocy Społecznej na ul. Kluzeka w Krakowie. Turniej organizowany był przez gospodarzy oraz Małopolski Turnieju Szachowy. Atmosfera była gorąca, nasi podopieczni zmierzyli się z mieszkańcami wielu małopolskich placówek. Zaszli aż do finału.

Prowadzący Roksana Kęsek i Andrzej Jania pod przewodnictwem Jana Krenza podsycali atmosferę, sprawili, że całe spotkanie upłynęło w miłej, a zarazem bardzo napiętej atmosferze.