Życie kulturalno-oświatowe

W ramach wypełnienia czasu wolnego mieszkańców prowadzimy działalność kulturalną poprzez udział w klubie czytelnika, klubie teatralnym, muzycznym, redagujemy domową gazetkę. Nawiązujemy kontakty z organizacjami, młodzieżą okolicznych Gmin, występy zespołów z GOK Pcim, GOK Lubień, MDK Myślenice oraz zapraszamy gości, którzy umilają nasze spotkania , wypełniają popołudniowy czas.

Wyjazdy turystyczno-krajoznawcze dostarczają mieszkańcom dużo nowych doznań i radości - wracamy z nich mimo zmęczenia, uśmiechnięci i zadowoleni.

     Obecność naszych mieszkańców na odbywających się Festynach i Przeglądach, udział w konkursach to kolejne momenty do pełnej mobilizacji i troski o swoją sprawnośćfizyczną jak i psychiczną.          

         W naszym Domu organizowane są liczne zabawy, spotkania z   ciekawymi   ludźmi,   oraz wieczorki autorskie. W okresie wiosenno letnim spacerujemy,   palimy   ogniska   na świeżym powietrzu.