Historia Domu

Historia Domu

dps 1973 Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu powstał na mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie – Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1972 roku. Budynek na ten cel został przejęty od Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini-Sierszy, który służył jako dom wczasowy. Od dnia 31 stycznia 1972 roku stał się domem o oficjalnej nazwie – Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, dla osób ze schorzeniami przewlekłymi, o ilości miejsc 80. Pierwsi mieszkańcy przybyli 17 lipca 1972 roku. Natomiast oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 21 lipca 1972 roku. Lata 70 były czasem intensywnego rozwoju Domu m.in. otwarto w 1977 roku dużą salę rehabilitacyjno – rozrywkową.  prasa 1974

PDPS Pcim zapoczątkował Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. Pierwszy odbył się 11 października 1979 roku. Spotkania te trwały przez 17 lat. W roku 1981 roku rozpoczęła swą działalność druga część budynku, w którym mieści się obecnie administracja, pralnia oraz część magazynów. W tym samym czasie zmodernizowano łazienki i sanitariaty, zaplecze kuchni i magazyny. Od roku 1987 przez dziesięć kolejnych lat mieszkańcy PDPS brali udział w rozgrywkach sportowych. Natomiast lata 90 I przeglad czerwona jarzebina pcimia to okres dostosowania placówki do wymogów ekologicznych ( budowa oczyszczalni ścieków 1994 rok, nowoczesnej kotłowni gazowo – olejowej 1996 rok). Nowy podział administracyjny kraju sprawił, iż w roku 1999 Dom Pomocy Społecznej został przejęty przez powiat.

Zasadnicze zmiany nastąpiły również w 1997 roku, wprowadzono nowe standardy podstawowych usług świadczonych w placówce. Pod koniec lat 90-tych zainstalowano windę, wybudowano nowe pomieszczenia kuchni, jadalnię i świetlicę oraz wyremontowano część pokoi. W 2001 roku do użytku oddano III piętro, gdzie stworzono 7 pokoi ( podniesiono dach). Najintensywniejsze prace remontowe pro otwarcie rehabilitacji 1974 wadzone były w 2005 roku, kiedy to przebudowane zostały pokoje. Z wieloosobowych stały się 2 i 3 osobowe, w każdym znajduje się łazienka. Na parterze umieszczono salę rehabilitacji i pokój gościnny. W lipcu 2007 roku DPS Pcim stał się placówką dwuprofilową tzn. dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku. W 2008 roku zmniejszono liczbę miejsc do 76. Obecnie Dom posiada 75 miejsc w tym 25 dla osób w podeszłym wieku i 50 dla przewlekle somatycznie chorych.