Jubileusz 40 lecia Domu

7 listopada 2012 r.

Ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce był jubileusz 40-lecia istnienia DPS. Obchodzono go w obecności mieszkańców, pracowników oraz władz samorządowych. Podczas Mszy św., którą odprawił ks. prałat Krzysztof Nowak, ten sam, który uczestniczył w uroczystościach inauguracyjnych, uczczono pamięć zmarłego dyrektora Andrzeja Wojasa minutą ciszy.

          Za oprawę muzyczno-wokalną Mszy św. odpowiadały uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Wspólny poczęstunek, rozmowy podczas kawy zintegrował uczestników imprezy. Wydarzenie to było niezwykle ważnym przeżyciem placówki.