Remonty w Domu

Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu dla osób przewlekle i somatycznie chorych zyskał na wyglądzie wizualnym dzięki remontom, jakie miały miejsce w 2012 roku.

Pierwsze prace ruszyły w IV kwartale. Wtedy to odbyło się malowanie kuchni, później nastąpiły prace przy modernizacji drogi dojazdowej tj. położenie kostki wraz z wydzieleniem chodnika.

Kolejnym etapem prac było malowanie pokoi wraz z wymianą drzwi, malowanie łazienek, korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.

Wzbogaciliśmy się także o nowe lampy oświetleniowe wzdłuż drogi oraz przed budynkiem.

Przedsięwzięcie to sponsorowane było przez Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe , bez tej pomocy remont nie byłby możliwy.

Na chwilę obecną teren wokół domu jest racjonalnie zagospodarowywany poprzez sadzenie nowych krzewów, kwiatów, skalniaków.

Wszystkie prace kosztowały wiele wysiłku, lecz sprawiły, że dom stał się o wiele piękniejszy.